Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 
English Language

2. NÁRODNÝ DERMATOLOGICKÝ KONGRES  12.-13. júl 2014  Bratislava  Slovensko

Marcel Kovalik

Marcel Kovalik

MVDr. Marcel Kovalik, PhD. MRCVS, DECVD

absolvoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2004, po štúdiu pôsobil na univerzitnej klinike malých zvierat ako doktorand, kde pracoval na medzinárodnom projekte v oblasti veterinárnej dermatológie pod názvom “Evaluation of a human generic formulation of ciclosporin in the treatment of canine atopic dermatitis with in vitro assessment of the functional capacity of phagocytic cells.” Po skončení doktorandského štúdia medzinárodnou obhajobou (2007) pracoval ako veterinárny lekár na klinike malých zvierat v Portsmouthe (UK) kde získal neoceniteľné praktické skúsenosti v rôznych oblastiach všeobecnej veterinárnej medicíny a chirurgie. Počas svojho postgraduálneho vzdelávania absolvoval mnoho odborných stáží v Európe a USA. Trojročnú medzinárodne uznanú špecializáciu (2008-2011) - rezidentúru vo veterinárnej dermatológii absolvoval na Univerzite Edinburgh vo Veľkej Británii pod vedením prof. K. L. Thodaya, prof. A. V. Den Broeka a Dr. Richarda Mellanbyho. Súčasťou rezidentúry bolo vzdelávanie sa v klinickej dermatológii, dermatohistopatológii (pod vedením prof. M. Welle, Dr. Sonya Bettenay a Dr. Hilary Jackson), v realizácii klinického výskumu a karentovaných publikácií, v prednášaní na univerzite, medzinárodných kongresoch a odborných podujatiach. Za posledné dve dekády existencie najvyššieho a celosvetovo uznaného špecializováneho vzdelania je v súčastnosti iba 108 kvalifikovaných Európskych špecialistov veterinárnej dermatológie čo svedčí o vysokej náročnosti získania, realizácie rezidentúry a absolvovania európskych skúšok.

Práce MVDr. Marcela Kovalika viedli k prezentácii výskumných výsledkov na Európskych kongresoch veterinárnej dermatológie vo Florencii (2010), Bruseli (2011) a na Svetovom kongrese veterinárnej dermatológie vo Vancouvri (2012). Vo Florencii získal ocenenie za najlepší vedecký referát “Ciclosporin A therapy is associated with disturbances in glucose metabolism in dogs with atopic dermatitis”, v Bruseli prebral cenu Ulrike Runge Harms udelenú Európskou asociáciou veterinárnych dermatológov za najlepšiu publikáciu a prezentáciu vedeckého projektu realizovaného počas rezidentúry. V roku 2012 bol kvalifikovaný ako diplomant Európskej spoločnosti veterinárnych dermatológov - DipECVD (Diplomate of the European College of Veterinary Dermatology).

Je autorom, spoluautorom a recenzentom viacerých vedeckých karentovaných, odborných a knižných publikácií (www.researchgate.net/profile/Marcel_Kovalik/publications/). V Európe sa presadil ako medicínsky ilustrátor (Veterinary Computed Tomography, prvá knižná edícia, 2011), v súčasnosti pracuje na viacerých knižných a odborných publikáciách svetového vydavateľstva Blackwell Publishing. Od roku 2007 je členom Európskej asociácie veterinárnej dermatológie (ESVD) a Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS), Veľká Británia. V súčasnosti MVDr. Kovalik pôsobí na Slovensku, kde realizuje otvorenie špecializovaného dermatologického a dermatohistopatologického pracoviska v Žiline - Veterinárna nemocnica Anima. Naďalej spolupracuje s UVLF v Košiciach i s Univerzitou Edinburgh. Jeden týždeň v mesiaci poskytuje špecializovaný dermatologický a alergiologický servis na štyroch privátnych referenčných veterinárnych pracoviskách vo Veľkej Británii (Edinburgh, Livingston, Glasgow a Aberdeen).