Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 
English Language

2. NÁRODNÝ DERMATOLOGICKÝ KONGRES  12.-13. júl 2014  Bratislava  Slovensko

Organizátor

Organizátor

Slovenská spoločnosť veterinárnej dermatológie (SSVD)

Slovenská spoločnosť veterinárnej dermatológie (SSVD) je odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ). Je samostatnou jednotkou fungujúcou v rámci a pod záštitou SAVLMZ, ktorá nemá právnu subjektivitu a je organizačne, finančne aj právne podriadená SAVLMZ. Vznikla schválením Plénom SAVLMZ na návrh prezídia SAVLMZ. Cieľom činnosti Slovenskej spoločnosti veterinárnej dermatológie je najmä:

  1. Podporovať vzdelávanie praktických veterinárnych lekárov v oblasti veterinárnej dermatológie
  2. Spolupracovať s Európskou Spoločnosťou Veterinárnej Dermatológie (ESVD)
  3. Nadväzovať kontakty a spolupracovať so zahraničnými národnými asociáciami podobného zamerania

Zabezpečiť informovanosť členov SSVD o aktuálnom dianí a smerovaní SSVD v pravidelných intervaloch a formou určenou Organizačnou radou SSVD. Združovať veterinárnych lekárov s bližším záujmom o veterinárnu dermatológiu. Organizovať konferencie, semináre a odborné kurzy v oblasti veterinárnej dermatológie. Sprostredkúvať informácie zo zahraničných publikácií a periodík.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontakt na organizátora akcie.

Základné informácie

Základné informácie

Základné informácie o Slovensku.